Rewitalizacja miast

V Kongres Urbanistyki Polskiej

Powrót do centrum - to hasło, które towarzyszyło obradom tegorocznego Kongresu Miast Polskich połączonego z Kongresem Urbanistyki Polskiej. Podczas trzydniowego spotkania, które odbyło się w Łodzi, samorządowcy, architekci i urbaniści rozmawiają o rewitalizacji.