"Analiza przestrzenna (w województwach Polski) aktywności samorządów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w latach 2007-2011" - publikacja przygotowana przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska do pobrania tutaj