Efektem realizowanego w latach 2009-2011 projektu pn. "Uwarunkowania i mechanizmy racjonalizacji gospodarowania energią w gminach i powiatach" są m.in. poradniki dobrych praktyk, obejmujące następujące dziedziny:

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://www.energia.wse.edu.pl/index.php?id=o-projekcie