Aldona Harasimowicz

Efekty aglomeracji – czynnik czy bariera rozwoju miast? Analiza wybranych aspektów w świetle literatury przedmiotu

Artykuł przedstawia koncepcję gospodarki aglomeracji w kontekście urbanizacji oraz charakteryzuje korzyści i koszty wynikające z sumowania wielu różnorodnych przedmiotów w obszarach miejskich. Autorka podejmuje  próbę odpowiedzi na pytanie, czy efekty aglomeracji leżące u podstaw tworzenia i rozwoju miast mogą okazać się także czynnikiem hamującym procesy rozwojowe. Link do artykułu