A. Nowakowska

EkoMiasto#Gospodarka Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

Problematyka gospodarczego wymiaru trwałego i zrównoważonego rozwoju została poruszona w publikacji EkoMiasto#Gospodarka. Omawiane są w niej takie zagadnienia, jak metropolizacja przestrzeni, zachowania przestrzenne użytkowników miast, znaczenie sektora publicznego czy rola wiedzy i kapitału ludzkiego w procesach rozwoju gospodarczego, transportu zrównoważonego, finansowania rozwoju miast oraz modelowania rozwoju gospodarczego. Link do publikacji