A.Nowakowska, Z.Przygodzki, A.Rzeńca

EkoMiasto#Społeczeństwo  Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast

Publikacja EkoMiasto#Społeczeństwo  koncentruje się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Jej ideą przewodnią jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy. Książka porusza problematykę dotyczącą warunków i jakości życia w mieście, możliwości rozwiązywania problemów społecznych oraz kształtowania aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy rozwoju. Link do publikacji