A.Rzeńca

EkoMiasto#Środowisko Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast 

Ideą przewodnią książki EkoMiasto#Środowisko jest określenie roli środowiska i jego jakości w kontekście świadczonych usług ekosystemowych, działań adaptacyjnych i mitygacyjnych oraz zapewnienia trwałości rozwoju miast. Porusza zagadnienia dotyczące założeń zrównoważonego rozwoju, kwestie wartości środowiska, metod wyceny zasobów środowiska oraz problematykę współodpowiedzialnego, zasobooszczędnego i innowacyjnego gospodarowania środowiskiem. Link do książki