Śląski Związek Gmin i Powiatów był pomysłodawcą zorganizowania kursu dot. gospodarowania energią w gminie. Kurs ten został zrealizowany we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach (partner merytoryczny) i trwał od listopada 2014 do czerwca 2015 r. W kursie uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za zarządzanie energią w poszczególnych jst. Kurs został zakończony wyjazdowym seminarium, podczas którego nastąpiło wręczenie certyfikatów jego uczestnikom.

Celem kursu było zwiększenie kompetencji przedstawicieli samorządów woj. śląskiego w obszarze szeroko rozumianej energii. Dzięki uzyskanej wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności w jednostkach samorządu terytorialnego możliwe będzie  kształtowanie i realizowanie zrównoważonej gospodarki energetycznej oraz wzmocnienie ich pozycji we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi i firmami konsultingowymi działającymi w dziedzinie energii.

Prelegentami w trakcie poszczególnych spotkań szkoleniowych byli m.in. przedstawiciele takich instytucji jak:

 1. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii;
 2. Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii;
 3. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.;
 4. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités
 5. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.;
 6. Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”;
 7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 8. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego;
 9. eksperci samorządowi.

Zakres merytoryczny kursu:

 1. obowiązki i uprawnienia podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze „energetyki gminnej” wynikające z uregulowań prawnych oraz krajowych dokumentów strategicznych;
 2. rola gminy w kształtowaniu i planowaniu lokalnej polityki energetycznej:
 • Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 1. efektywność energetyczna i zarządzanie energią:
 • uwarunkowania prawne;
 • finansowanie zadań poprawiających efektywność wykorzystania mediów energetycznych;
 • obszary poprawy efektywności energetycznej.
 1. zakup nośników energii na wolnym rynku;
 2. zasady rozliczeń z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Część z materiałów przygotowanych na potrzeby ww. kursu zostanie udostępniona na stronie miasto-portal.pl.