Celem działania Izby, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest reprezentowanie wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności usługowej, wytwórczej i handlowej w szczególności wobec organów paostwowych i samorządowych. Członkami Izby mogą byd przewoźnicy i organizatorzy komunikacji miejskiej a także przedsiębiorcy z otoczenia systemowego komunikacji miejskiej. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności i samorządności członków Izby.
 
Aktualnie członkami Izby są:
- 115 operatorów komunikacji miejskiej,
- 21 zarządów komunikacji miejskiej (w tym 3 miasta oraz 3 związki międzygminne),
- 5 placówek badawczych,
- 82 firmy działające w obszarze lub na rzecz komunikacji miejskiej.
Izba prowadzi szeroką działalnośd, obejmującą m.in. statystykę komunikacji miejskiej.
Częśd informacji Izby (w tym statystyka) jest dostępna tylko dla członków.