Informujemy, że poselski projekt ustawy o inwestycjach w w zakresie elektrowni wiatrowych został w dniu 23 lutego 2016 r. skierowany do konsultacji organizacji samorządowych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, przyczyną prac nad aktem prawnym jest dotychczasowy brak sformułowania ram prawnych dotyczących lokalizacji, budowy oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych.