Konferencja poświęcona konkursowi „Modelowa rewitalizacja miast”

Rewitalizacja to ważny element polskiej polityki rozwoju, wyrażonej w strategii średniookresowej, w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz krajowej polityce przestrzennej. Konsekwentnie, ujmujemy rewitalizację w finalizowanej Krajowej Polityce Miejskiej. Chcemy również stworzyć system wspierania rewitalizacji w Polsce, oparty na czterech filarach, nad którymi równolegle pracujemy – poinformowała minister Maria Wasiak podczas  konferencji poświęconej konkursowi „Modelowa rewitalizacja miast”, która odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 57 miast oraz eksperci.

Więcej