Interwencja w Senacie spowodowała usunięcie z ustawy wszystkich zapisów, które w szczególny sposób dotyczyły JST, co jednak nie usunęło wszystkich naszych uwag. W piśmie do Prezydenta RP zasugerowaliśmy skierowanie ustawy w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, co jednak nie zostało uwzględnione (patrz – portal MIASTO, zakładka FINANSE MIAST – DOKUMENTY).

Nowelizacja w części dotyczącej tzw. prewspółczynników wchodzi w życie z początkiem 2016 r., choć nadal nie wiadomo ostatecznie, czy płatnikiem podatku będzie JST, czy też – zgodnie z uchwałą NSA - jej jednostki organizacyjne, w tym budżetowe.

Ważne jest, by – w sytuacji, gdy nowelizacja uzależnia wybór sposobu ustalenia prewspółczynnika od woli podatnika, który sam ma wskazać sposób najkorzystniejszy dla niego – podejmować to wyzwanie możliwie najlepiej, by odpowiednio przygotować się na ewentualne spory z urzędami skarbowymi. Autorzy opinii przedstawionej Kancelarii Prezydenta są gotowi podjąć współpracę z zainteresowanymi miastami na korzystnych warunkach, sformułowanych w adresowanej do JST ofercie.