W związku z występującym w wielu regionach Polski problemem dot. niskiej emisji Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) realizuje obecnie - współfinansowany przez NFOŚiGW - program pn. „Ograniczanie niskiej emisji w gminie”. Przedsięwzięcie to ukierunkowane jest na wypracowanie skutecznych metod ograniczania negatywnych skutków ww. zjawiska.

Główne cele tego przedsięwzięcia to:

  • zmienianie świadomości społecznej w zakresie znaczenia niskiej emisji dla zdrowia;
  • niwelowanie barier dostępu do nowoczesnych urządzeń grzewczych i wiedzy na temat korzyści wynikających z eksploatacji takich kotłów;
  • działanie na rzecz utworzenia systemu dystrybucji kwalifikowanych paliw węglowych oraz systemu zbiorowych zakupów kotłów i usług serwisowych, co pozwoli na znaczące obniżenie kosztów zakupu oraz kosztów ich eksploatacji (nawet do 50 proc. redukcji niskiej emisji na terenie danej gminy);
  • określenie bezpiecznych i efektywnych metod spalania węgla w nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłach;
  • wskazanie sposobów dbałości o czystość powietrza bez konieczności rezygnacji ze spalania paliw węglowych i zwiększania kosztów uzyskania energii cieplnej.

Więcej informacji nt. programu:
http://www.niskaemisja.info.pl