Pilotażowy projekt dla Bytomia, Łodzi i Wałbrzycha

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz miast objętych pilotażowym ministerialnym projektem rewitalizacji – Wałbrzycha i Łodzi - przyjechali 27 i 28 lipca br. do Bytomia na wizytę studyjną. Rozpoczęto ją od zwiedzania poprzemysłowych dzielnic Bytomia. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zaangażowaniu mieszkańców w odnowę miasta. Więcej