Polityka energetyczna miast

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Miasta pełnią funkcję producenta i dostawcy energii - polega ona (w różnym wymiarze) na pokrywaniu zapotrzebowania na energię zgłaszanego przez mieszkańców i przedsiębiorstwa działające na ich terenie. Ze względu na rosnącą wagę bezpieczeństwa energetycznego, efektywności wykorzystania energii, rozwoju gospodarki energetycznej niskoemisyjnej etc. racjonalna polityka energetyczna miast staje się coraz bardziej istotna.

Gospodarowanie energią w polskich miastach prowadzone jest obecnie na różnym stopniu zaawansowania, zależnie od świadomości energetycznej władz, kompetencji pracowników samorządowych oraz zasobów (w tym finansowych) i motywacji. Długoterminowa, skuteczna i efektywna finansowo gospodarka energetyczna jest znaczącym wyzwaniem dla miast, z którym mierzenie się - w kontekście dynamiki zmian w wymiarze prawnych regulacji i technicznych aspektów zarządzania energią - wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego.

W związku z powyższym w dziale Polityka energetyczna miast Czytelnicy znajdą aktualne, rzetelnie przygotowane i zintegrowane treści dotyczące polityki energetycznej miast, pozwalające na bardziej świadome kształtowanie i realizowanie zrównoważonej polityki energetycznej w polskich miastach.

Zapraszamy Państwa do inspirującej lektury!