Z inicjatywy Posłów PiS w Sejmie został złożony projekt ustawy zmieniający ustawę o odnawialnych źródłach Energii. Jeśli projekt zostanie przyjęty, odroczy o pół roku (do 1 lipca 2016 r.) wejście w życie rozdziału IV ustawy o OZE, który reguluje zasady prowadzenia aukcji OZE oraz wprowadza mechanizmy wsparcia dla produkowania energii elektrycznej w mikroinstalacjach prosumenckich.

Sejm skierował projekt ww. ustawy do Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. 

Szerzej: http://www.wnp.pl/wiadomosci/263660.html