W dniu 23 lutego 2016 r. na posiedzeniu Rady Ministrów będzie omawiany projekt ustawy o efektywności energetycznej.

Przyczyną prac nad projektem ustawy jest brak spójności polskiego prawa z prawodawstawem Unii Europejskiej w zakresie:
a) braku wyznaczenia celów dotyczących efektywności energetycznej (na rok 2020);
b) braku środków, które miałyby wspierać efektywność energetyczną oraz zapewnić osiągnięcie celów klimatyczno-energetycznych na rok 2020.

Zgodnie z informacją ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowy akt prawny, odpowiadając na powyższe kwestie, wprowadzi przepisy prawne określające m.in. krajowy plan działań efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskania i umarzania świadectw efektywności energetycznej oraz zasady sporządzania audytu efektywnóści energetycznej.

Planowanym terminem przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów jest I kwartał 2016 r.

Więcej: http://www.cire.pl/item,125296,1,0,0,0,0,0,rzad-zajmie-sie-projektem-ustawy-o-efektywnosci-energetycznej.html