Zapraszamy Państwa do przesyłania propozycji materiałów, które mogłyby wzbogacić merytorycznie Portal. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt do redakcji działu.

Proponowane tematy materiałów zamieszczane na w dziale "Polityka energetyczna miast":

 1. Planowanie energetyczne
 2. Dokumenty strategiczne mające bezpośredni wpływ na działania gmin i warunkujące realizację zadań związanych z planowaniem energetycznym i zarządzaniem energią
 3. Wybrane przykłady struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za planowanie energetyczne i zarządzanie energią w gminie
 4. Efektywność energetyczna
 5. Wybrane przykłady systemów zarządzania energią działających w gminach
 6. Wybrane przykłady zadań inwestycyjnych ograniczających zużycie energii
 7. Wybrane przykłady projektów edukacyjnych związanych z ograniczeniem zużycia energii i ochroną powietrza
 8. Wybrane przykłady portali internetowych działających w gminach związanych z ograniczeniem zużycia energii i ochroną powietrza
 9. Instytucje wspierające działania gmin w zakresie realizacji zadań związanych z ograniczeniem zużycia energii i ochroną powietrza
 10. Aktualnie prowadzone projekty krajowe i międzynarodowe z udziałem gmin związane ograniczeniem zużycia energii i ochroną powietrza:
 11. Wdrażanie w gminach normy PN-EN ISO 50001:2012 „Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania”.
 12. Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadań termomodernizacyjnych.
 13. Białe certyfikaty dla jednostek samorządu terytorialnego.
 14. Bezinwestycyjne działania gmin w zakresie ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem nośników energii
 15. Organy opiniujące i doradcze w zakresie realizacji zadań z zakresu energetyki komunalnej
 16. Wolny rynek energii elektrycznej