Radom - Mieszkańcy o rewitalizacji

Ponad 440 ankiet z czego 40 w wersji elektronicznej, wpłynęło do urzędu w ramach konsultacji społecznych, których celem było zebranie opinii i propozycji dotyczących rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego wraz z otoczeniem i fragmentem ulicy Żeromskiego.

Propozycje mieszkańców zostaną wykorzystane we wniosku, który magistrat przygotowuje w ramach rządowego konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”. Radom przeszedł do jego drugiego etapu, w którym ma zapewnione wsparcie eksperta. Więcej.