Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Anna Winiarczyk-Raźniak

Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej

W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę określenia wpływu kryzysu dominującego sektora na potencjał gospodarczy miasta za pomocą utworzonego w tym celu  indeksu stabilności. Pokazuje on trwałość pozycji miasta w ujęciu globalnej hierarchii ekonomicznej miast w odniesieniu do ich zrównoważonego rozwoju sektorowego ośrodka. Link do artykułu