Raport URBACT II Kapitalizacja (kwiecień 2015) - Nowe gospodarki miejskie

W jaki sposób można wspierać rozwój gospodarczy miasta i rozwój "nowych gospodarek miejskich" (Willem van Winden, Luis de Carvalho: Opis sytuacji - przemiany gospodarcze w miastach europejskich, Różne oblicza cyfrowej gospodarki miejskiej, Czy opieka zdrowotna i opieka społeczna może być źródłem wzrostu miasta, Inteligencja gospodarcza dla miast:strategie i zagrożenia, "Nowe gospodarki miejskie" - wyzwania)