Mariusz Sokołowicz

„Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń-bliskość-instytucje”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015

Terytorialne zróżnicowanie instytucjonalnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do sięgnięcia po dorobek intelektualny ekonomii instytucjonalnej, w której podejmowane są liczne próby wyjaśniania przyczyn tych rozbieżności. Prezentowana publikacja wskazuje możliwości zastosowań ekonomii instytucjonalnej w analizowaniu procesów rozwoju terytorialnego, przede wszystkim w kontekście relacji między instytucjami, bliskości i obecnym rozumieniem pojęcia „przestrzeń”. Link do publikacji