Informujemy, że w dniu 31 marca zakończył się nabór wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA) wspierającej innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

Inicjatywa jest nowym instrumentem KE (zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia ws. EFRR) stworzonym w celu zapewnienia  wsparcia  i  możliwości przetestowania  innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia  do  wyzwań stojących  przed  władzami  miejskimi  w  całej  Europie. Z budżetu EFRR na realizacji  inicjatywy w okresie 2015-2020 przeznaczonych zostało 372 mln EUR.

Pierwszy nabór koncentruje się na czterech obszarach tematycznych powiązanych z agendą miejską UE, tj:

  • Ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast) - 24% złożonych wniosków w pierwszym naborze dotyczyło tego tematu
  • Integracja imigrantów oraz uchodźców - 13% złożonych wniosków
  • Transformacja energetyki - 30% złożonych wniosków
  • Praca i umiejętności w gospodarce lokalnej - 33% złożonych wniosków

W pierwszym naborze Urban Innovative Actions aplikacje złożyło 378 podmiotów!

 

Szczegółowe informacje o inicjatywie Ubran Innovative Actions dostępne są tutaj oraz w prezentacji z seminarium w Krakowie (3 lutego 2016 r.) - tutaj.

Ważne dokumenty:

W przypadku pojawienia się szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretariatem UIA - info@uia-initiative.eu