Wanda Gaczek

"Szanse i zagrożenia rozwoju wielkomiejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie aglomeracji poznańskiej” w: Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 391, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2015

Przedstawiamy publikację prof. Wandy Gaczek, której celem jest wyjaśnienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników przyśpieszających bądź hamujących rozwój aglomeracji, przekształcenie centrum aglomeracji w metropolię oraz wykształcenie wielkomiejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze obszaru metropolitalnego. Link do publikacji