Turek – miasto w klimacie Mehoffera

W strategii promocji miasta przez kilka ubiegłych kadencji Józef Mehoffer stał się ważnym punktem odniesienia, co miało związek ze szczególnym nagromadzeniem dzieł tego artysty w jednym miejscu – kościele NSPJ (więcej pewnie jest tylko w Muzeum – Domu Rodzinnym J. Mehoffera w Krakowie, przy Krupniczej 26).

Miasto pozyskało na ten cel dotacje na różne przedsięwzięcia, zarówno inwestycyjne jak i promocyjne.

Projekt inwestycyjny zrealizowano po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – z RPO Woj. Wielkopolskiego uzyskano 7,5 mln PLN (63 % wartości projektu, która wyniosła 11,2 mln PLN). Dodatkowo pozyskano dofinansowanie z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem projektu była konserwacja zabytkowych polichromii, wykonanych w latach 30.stych XX wieku przez Józefa Mehoffera w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku oraz przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskich dzieł i dokumentów archiwalnych, związanych z życiem i twórczością artysty.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.

W ramach prac przygotowawczych, poprzedzających realizację projektu, wykonano:

 • konserwację polichromii w części prezbiterium kościoła,
 • modernizację dachu kościoła,
 • zakup (nie eksponowanych) dzieł Mehoffera,
 • wykonanie 8 witraży według projektów Mehoffera z lat 30-tych XX w.

W ramach projektu:

1. Na terenie neogotyckiego kościoła NSPJ konserwacji poddano 2 945 m² polichromii Mehoffera w tym:

 • sklepienia, ściany boczne, filary i lamperie naw przy prezbiterium oraz naw bocznych,
 • ściany boczne i lamperie kaplic Św. Józefa i M. B. Częstochowskiej,
 • sklepienie, ściany boczne i lamperia nawy głównej i kruchty.

2. W wyniku przebudowy ratusza miejskiego (przedtem Muzeum Rzemiosła Tkackiego) powstały:

 • sale do ekspozycji stałych prezentujących życie i twórczość Mehoffera oraz tradycje tkackie miasta,
 • sale do ekspozycji czasowych,
 • pracownie edukacyjno-warsztatowe: szkła, witrażownictwa, tkactwa i aranżacji,
 • wielofunkcyjna sala wystawiennicza,
 • dwukondygnacyjny krużganek wokół wewnętrznego dziedzińca ratusza,
 • system komunikacyjny umożliwiający zwiedzanie muzeum osobom niepełnosprawnym,
 • kawiarenka na dachu części magazynowej.

Całkowita powierzchnia muzeum zwiększyła się z 247,1 do 1330 m², a pow. wystawiennicza z 167 do 435,3 m².

Józef Mehoffer pochodził ze spolonizowanej rodziny austriackich urzędników (ojciec był starostą ropczyckim w austro-węgierskiej Galicji). W okresie międzywojennym otrzymał m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1937, „za wybitne zasługi na polu sztuki i propagandy polskiej za granicą”).

(apo)

Na zdjęciu: ławeczka Mehoffera na skwerku przy Rynku w Turku (fot. własna)