Adam Drobniak

„Urban resilience – nowa perspektywa badawcza rozwoju miast”, w: Studia KPZK Nr 153, PAN KPZK, 2013

Artykuł porusza problematykę koncepcji urban resilience – prężności/odporności miejskiej, a jego celem jest próba wstępnego zastosowania w diagnozie prężności miejskiej wybranych miast polskich i czeskich. Link do publikacji