W dniu 30 grudnia 2015 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej - regulacja weszła w życie w dniu następnym.

Nowelizowana ustawa w dotychczasowym kształcie miała obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r. Okres ten był zbyt krótki by dostosować polskie prawo do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (wdrożenie dyrektywy miało nastąpić do dnia 5 czerwca 2014 r.), dlatego też uchwalony akt przesywa o rok (do dnia 31 grudnia 2017 r.) termin obowiązywania ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej z dn. 29 grudnia 2015 r. dostępna tutaj