Ustawa o rewitalizacji
podpisana przez Prezydenta RP

27 października 2015 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rewitalizacji z 9 października br. 

W dniu przyjęcia ustawy przez Sejm RP odbyła się konferencja pt. „Ustawa o rewitalizacji. Szanse i wyzwania”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, podczas której zaprezentowano najistotniejsze uregulowania zawarte w tym akcie prawnym. Ustawa ma fakultatywny charakter i tworzy prawne możliwości dla rewitalizacji w Polsce, których do tej pory brakowało. Wprowadza ramy formalnoprawne przygotowania i prowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Regulacja została oparta na projekcie przygotowanym przez ZMP i ŚZGiP, chociaż ostateczna wersja różni się od tej, która została wręczona Minister rozwoju regionalnego podczas Kongresu Miast Polskich w Krakowie w 2013 roku. Więcej...