W dniu 30 grudnia 2015 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne. Regulacja weszła w życie w dniu następnym.

Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 478) polegających przede wszystkim  na przesunięciu terminu wejścia w życie części regulacji powyższej ustawy tak aby wchodziły one w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dotyczy to przede wszystkim regulacji rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii określającego mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne z dn. 29 grudnia 2015 r. dostępna tutaj

Więcej również na stronie Kancelarii Prezydenta RP, czytaj również: http://www.cire.pl/item,122867,1,0,0,0,0,0,prezydent-podpisal-ustawe-o-oze.html