Agenda miejska UE

30 maja br. podczas nieformalnego spotkania ministrów państw członkowskich UE ds. rozwoju miast, przyjęty został Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE.

W spotkaniu organizowanym w ramach holenderskiej prezydencji w Radzie UE uczestniczyli również przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów i organizacji reprezentujących miasta na poziomie UE.

Pakt Amsterdamski nadaje kształt Agendzie Miejskiej, wyznacza jej cele, tematy priorytetowe, działania i ramy operacyjne. Podkreśla potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na obszary miejskie. Tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE.
Dokument został sporządzony w ścisłej współpracy: państw członkowskich, KE, EESC, CEMR, CoR, EIB, EUKN, EUROCITIES, URBACT, ESPON.

W załączeniu zamieszczamy linki do dokumentu oraz strony poświęconej Agendzie Miejskiej UE.

Linki: