Założenia Krajowej Polistyki Miejskiej

Założenia Krajowej Polistyki Miejskiej do roku 2020
przyjęte przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r.